SOSYAL İNOVASYON


Amaç;

Sosyo Kültürel olarak gelecek tasarımında ve insan ilişkilerinde olumlu bir çözüm yakalayabilmek için formüller üretmek,

İçerik:

Sosyal İnovasyon ve sosyal sorumluluk nedir?

Toplumsal ilişkilerde yozlaşma,

Bireylerin içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek,

Sosyal sorumluluk alanında toplumda farkındalık yaratmak ve İnovasyon kültürünü oluşturabilmek,

Bireyin toplumla uyumunu kolaylaştıracak, mutlu bireyler olmalarını sağlayacak Projeler geliştirmek,

Sosyal beceri alanları geliştirmek amaçlı atölye çalışması,

Kazanımlar:

Hoşgörü, sorun çözüm öfke kontrol becerisi,Birlikte çalışma yeteneğinin geliştirilmesi, Sorumluluk anlayışının geliştirilmesi, İnsan ilişkilerinde çözüm üretebilecek yönteme sahip olmak, Güvenirliliği geliştirme, Vatandaşlık bilinci ve toplumsal değerlerle uyum.