ARGE DESTEĞİ İEL İSTANBUL’UN BİR ADASI, NEDEN ‘İNOVASYON ADA’SI OLMALI?


En doğru eğitim modeli nedir? Sorusu, üzerinde çok çalışılan konuların başında gelmektedir.

Özgün ve vizyoner eğitim modeli, doğru olarak kabul edilen eğitim modellerinden bir tanesidir.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığının; ‘Türkiye’yi coğrafyanın eğitim adası haline getirmek istiyoruz!’ yaklaşımının dikkatle üzerinde durulmalıdır.

‘Coğrafyanın eğitim adası olma’ seferberliğinin, sermayenin merkezine yakın, cazip bir yerden, İstanbul’un bir adasından başlatılmasını proje olarak öneriyoruz.

MEB; Türkiye, dünyanın, bölgemizin, coğrafyamızın, eğitim başkenti olmalı derken, aklı, bilimi merkeze alan ve eğitime aşkla, tutkuyla bağlı, eğitim hayalleri olan, eğitim için heyecanlanan, eğitimden anlayanlar eğitime yön versin bilgisini de mesajına not düşmüştür. Devamla, bunun sadece bir eğitim merkezi projesi olmadığı, ülkemizi bir çekim merkezi haline getirecek, başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda yükselişe geçirecek bir etki oluşturacağını da vurgulamıştır.

Neden İstanbul’da bir ada ve neden ‘İnovasyon Ada’sı?

Çünkü İstanbul’un dokuz adasından birinin ‘İnovasyon Ada’sı olması, ilk ve örnek bir konsept olacağından ayrıca öneme sahip olacaktır.

Farkındalık oluşturması ve şehre karışmaması açısından, İstanbul’a yakın ama içinde de olmaması gereklidir.

 ‘İnovasyon Ada’sının çekim fonksiyonları neler olacak?

 • Aslında ‘İnovasyon Ada’sı, bir yönüyle ‘gelecek adası’dır.
 • Adanın her bir köşesinin geleceğin bir nüvesi gibi dizayn edilmesi, gelecek tasarımlarımızın buraya yansımasını sağlayacaktır.
 • Giderek daha da küreselleşen her sektör, mutlaka yenilikçi ürün ve/veya hizmete ihtiyaç duymaktadır. ‘İnovasyon Ada’sı, bu açığı tamamlayacak bir merkez olma özelliği taşıyacaktır.  
 • Teknolojiyle ve yenilikçilikle iç içe ortamlarda inovatif becerilerin gelişmesini sağlayan uygulamalara herkes katılabilecektir.
 • İnovatif zekâya sahip kişilerle inovasyona ihtiyacı olan kurum ve firmalar buluşturulacaktır.
 • Girişimcilerle start-up firmaların bir araya gelmesini destekleyen programlar, ticari değer üretimine katkıda bulunacaktır.
 • Adayı gezmeye gelenlerin adanın bir tarafından gemiden inip, diğer taraftan gemiye bindiklerinde, hiçbir şekilde dünyaya aynı bakmayacak ve yaptıkları hiçbir işi artık yeterli ve ideal görmeyeceklerdir.
 • ‘İnovasyon Ada’sında bulunan hızlandırma merkezleri, firmalarını büyütmek isteyen firmalara hizmet verecektir.
 • Adada bulunacak çok sayıda inovasyon merkezi, ülkemizin yetenek havuzlarının dolmasını sağlayan kollektörler olacaktır.  
 • İnovasyon merkezleri tüm enerjilerini, firmaların aradığı inovasyonları ortaya çıkartmak için harcayacaklardır.
 • ‘İnovasyon Ada’sı, ülkemizin değer kurgusu arayışıdır ve bu sebeple bir deney olarak yaklaşılmalı, organize edilmelidir. 
 •  ‘İnovasyon Ada’sı, tıpkı silikon vadilerinde olduğu gibi katma değeri yüksek ürünlere odaklanacaktır. Nasıl silikon vadilerini binalar dikerek kopyalamak mümkün değilse, önce inovasyon ekosisteminin oluşmasını sağlamak gerekiyorsa, burada da öncelik bu olmalıdır.  
 • ‘İnovasyon Ada’sı, teknoloji inkubasyon merkezlerinin de faaliyet gösterdiği bir ada olma özelliği taşıyacaktır.
 • Seçilecek kreatif beyinlerin bir nevi kamp merkezi haline gelecek olan ‘İnovasyon Ada’sı, ülkemizin zekâ patlamalarının merkezi olacaktır.
 •  ‘İnovasyon Ada’sının farkı, yeniyi yaratma konusunda en iyi metodolojileri ve yetenekleri destekleyici bir eko-sistemi kurmuş olması olacaktır.

‘İnovasyon Ada’sı hangi mesajı verecektir?

 • Dünyayla yarış içinde olan ülkemiz ve dolayısıyla insanımızın, bu tür merkezlere ve projelere ihtiyacı vardır; model olması açısından da ayrıca bir öneme sahiptir.
 • Dünyanın ilerlemesi karşısında yılgınlık psikolojisinde olanların içini açacak olan ‘İnovasyon Ada’sı, bir nevi ülkemizin ‘geleceğinin prototipi’ olacaktır.  
 • Dünyanın her tarafında yatırımlar yapan melek yatırımcıları çekecek bir merkez olması sağlanacaktır.
 • ‘İnovasyon Ada’sıyla inovasyona her zamankinden daha çok erişilebilir olması ve öncülerinin de aynı zamanda dünyaya yayılmaya açık olmaları, ülkemizin geleceği açısından oldukça önemlidir.
 • İş mentorleriyle, inovatörleriyle, melek yatırımcısı ve fon yatırımcılarıyla ‘İnovasyon Ada’sı, kısa sürece bir cazibe merkezi haline gelecektir.
 • Adadaki uçuk uygulamalar ve inovatif ambiyans, inovasyon kültürünün gelişmesine de katkıda bulunacaktır.
 • ‘İnovasyon Ada’sının inovatif öğrenme altyapısının nasıl kurgulanacağı konusu oldukça önemlidir. İnovatif öğrenme konusu birçok ülkenin üzerinde çalıştığı ve eğitim sistemlerinin geleceğini de etkileyecek bir konudur. Dünyayı turlayıp bu konuda ne var ne yok, bu adada olması sağlanmalıdır.