DESİGN THİNKİNG (TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME)


'Çarpışma' Seanslı İnovasyon Atölyesi”
 
Dünyada silikon vadilerinde yaygın kullanılan bu yöntemle, 
Farklı konulardan gelen kişilerle sorun alanlarına yönelik fikir çarpışmaları yapmak. (Bu çalışmada inovasyon teknikleri o¨rnekler ve vaka analizleriyle uygulamalı olarak kullanılacaktır)
AMAÇ: 
Ürün ve/veya hizmette Design Thinking tekniği ile farkındalık yaratmak, değişim oluşturmak veya yenilik yapmak.
Katılımcılar içinden yaratıcı zekâlarla yenilikçi fikirler ortaya çıkartmak.
Şaşırtma merkezli, gizemli bir atölye çalışması yapmak yeni ve ileri modeller geliştirmek.
Yaratıcılığı bilgiyle birleştirerek vaka örnekleri üzerinden inovasyon yapmak.
Hayal gücünü metodolojik yöntemlerle yeni fikirlere dönüştürmek için farklı zekâları çapraz geçişlerle sürpriz fonksiyonlar üzerine çalıştırmak.
 
UYGULAMA AŞAMALARI
Empati kurun (empathize):    İhtiyacın ortaya çıkarılması
Tanımlayın (define):               Sinyallerin taranması tanımlanma aşaması
Tasarlayın (ideate):                 Yaratan fikirler aşaması ve ışıltının keşfi
Prototipleyin (prototype):       Çıktıların demo ürünler aşamasına geçmesi
Test edin (test):                         Test ve izlenme ve PİAR 
 
KULLANILACAK TEKNİKLER
 
Meydan okuyan soru (ihtiyacı belirlenmesi)
Kırma seansı
Müşterilerin ya da çalışanların ya da tedarikçilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerinin detaylı olarak değerlendirilmesi
Ters beyin fırtınası
16 İnovasyon tekniği 
 
KİMLER KATILABİLİR: Ar-Ge departmanı ve inovasyona ilgili beyaz yakalılar ile firma sahipleri katılabilir.
SÜRE                   4 SAAT