İNOVASYON ATÖLYESİ


HEDEF:
Bu atölye çalışmasında dünyada kullanılan yaratıcı tekniklerden 16 teknik kullanılarak kendi işinde inovasyon yapma üzerine çalışılacak.
 
İnovasyon atölyesi ile firmanın rekabet güçlerini arttırmak için inovasyon yapmaları öğretilecek ve ürün / hizmette nasıl inovasyon yapacakları üzerine çalışılacak,
 
İnovasyon atölyesi ile kendi yaptıkları işte fikir üretme teknikleri ile farkındalık geliştireceklerdir,
İnovasyon atölyelerinde problem çözme, sezgisel düşünme, kavramsallaştırma becerilerinin geliştirilmesi.
UYGULANACAK TEKNİKLER
 
Kırma (çeşitli tekniklerle düşünce kalıplarının kırılması)
 
İnovasyon analizi 
 
Dünyada inovasyon nasıl yapılır? (örnekler) 
Ters düşünme tekniği,
16 inovasyon tekniği ile çalışma, 
 
Değiştirilmeye ihtiyaç duyulan alaların belirlenmesi,
 
 İnovasyon çalışmaları üzerine yazılı beyin fırtınası,
 
Çapraz eşleştirme metodu ile ürün ve/veya hizmet geliştirme,
 
Mevcut bakış açılarında, yeni bir bilinçlenme ve kreatif bakış açılarının geliştirilmesi konusunda yeni donanımlar elde edeceklerdir.
 
Alışılmadık sorularla şaşırtma,
Soru - cevap havuzu,
Ters düşünme tekniği
 
 
KİMLER KATILABİLİR: Ar-Ge departmanı ve inovasyona ilgili beyaz yakalılar ile firma sahipleri katılabilir.
SÜRE                   4 SAAT