İNOVASYON KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ


Amaç;

İnovasyon ciddi çaba harcamayı ve firmada bir kültür oluşturulmasını gerektiren bir süreçtir.Araştırmalarda dünyanın birçok ülkesinde uzun süre ayakta kalan firmaların hemen hemen tek benzer özelliğinin inovasyon olduğuna rastlanıştır.Bu konunun önemini bir kat daha arttırıyor. Keza bu firmalarımız için önemli bir işarettir. Firmanın inovasyon yapması için bütün çalışanlarının bu iklime uygun olması oldukça önemlidir.Yapılacak “inovasyon kültürü eğitiminde” katılanlar inovasyonla profesyonel anlamada tanıştırılacak ve firmanın inovatif yürüyüşünde nasıl destek olacaklarını öğrenecekleridir.

İçerik:

Kırma (çeşitli tekniklerle düşünce kalıplarının kırılması) İnovasyon nedir?Ülkemizde ve dünyadan inovasyon örneklerİnovasyon yapma yolları Kişisel olarak inovasyona giden yo Beyin fırtınasıDünyada değişen anlayışlarYaratıcı teknikÖrnek teknik uygulama

Kazanımlar:

İnovasyonun katkılarının anlaşılmasıİnovasyon kültürünün yerleşmesini kolaylaştırmak için modeller ortaya koyma Örnekler üzerinden İnovasyon bilincinin oluşturulması.