PAZARLAMADA İNOVASYON


Amaç;

Pazarlamada inovasyon”un etkili bir şekilde kullanılmasının şirketlere sağlayacağı avantajlar, Örnek olaylarla ve atölye çalışmasıyla destekli olarak anlatılacaktır. Pazarlamasında hangi konularda yenilik ve rekabette öne geçebilir üzerine atölye çalışmaları ve eğitimler yapılacaktır.

İçerik:

İnovasyon ve Pazarlama?

Pazarlamada İnovasyon stratejileri?

Pazarlama İnovasyonu nasıl yapılır?

Ürün ve hizmette yapılacak müşteri farkındalıkları?

Ürün tanıtımı ve sunumunda ne tür değişimler yapılabilir?

Firmaya ve ürün/hizmeti için inovatif hikâye üretmenin önemi

Dünyadaki yeni pazarlama modelleri ve sektörlere uyarlanması,

Farklı pazarlama Modeli geliştirme çalışması,

Çapraz eşleştirme yöntemi,

İnteraktif yöntemle pazarlama İnovasyonu çalışması

Kazanımlar:

Yeni pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve bunun firmaya uyarlanarak kullanılması ile rekabet gücünün yükseltilmesi, Dünyadaki pazarlama inovasyonlarının gözden geçilmesi ile mevcut kalıplara uyarlanması