ÜRÜN VE SÜREÇ İNOVASYONU


Amaç:

Katılımcıların, ürün ve süreçte inovasyon bilgilerinin güçlendirilmesi,Dünyadaki firmaların ürün ve süreç inovasyonunda takip ettikleri yollar Firmaların ürün ve hizmetlerinde nasıl inovasyon yapacaklarının ortaya konulması

İçerik:

Ürün ve hizmette farklı bir yönünü bulma,

Farklı şablonlara göre ürünlerde değişiklik yapma (abartma, ilave, çıkarma)

Farklı ürünler ortaya çıkartmak amaçlı çapraz eşleştirme modelleri üzerine atölye çalışması,

Ters mühendislik ile ürün ve süreçlerde farkındalık oluşturmak ve firmaya avantaj sağlamak

Kazanımlar:

Dünyadaki ürün ve hizmet inovasyonu yapan firmaların modellenmesi, Yeni ürün ve hizmet geliştirme yöntemlerinin öğrenilmesi.