İNOVASYON NASIL YAPILIR?


Yenilikçi Fikir ve Ürün Arayanlara Pratik Modeller – Şubat 2012

Günümüzde insanın yapmaya zorlandığı seçimler çoğalmakta, roller artmakta ve yaşamın tüm yapısı karmakarışık bir hale gelmektedir. "İnovasyon Nasıl Yapılır" kitabı artan roller ve belirsizliği yönetebilme üzerine farklı bakış açıları sunmaktadır.